Alimentatie berekenen

Alimentatie. Kinderalimentatie of partneralimentatie, iedereen kent wel iemand die er ooit mee te maken heeft gehad. De een krijgt ruim voldoende om van te kunnen leven en de ander kan nauwelijks rondkomen. Als u er zelf mee te maken krijgt begrijpt u er niets van; uw zus of broer hoeft nauwelijks iets te betalen en u moet honderden Euro’s betalen, hoe kan dat nou? Mijn advies: laat het bedrag van de alimentatie berekenen!

Wanneer (partner)alimentatie berekenen laten?

Vanaf het moment dat echtgenoten uit elkaar gaan ontstaat een onderhoudsverplichting. Zoals zij tijdens het huwelijk in elkaars onderhoud voorzien, moet de meestverdienende echtgenoot bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de minstverdienende partner nadat zij niet meer samenwonen. Om te weten of en hoeveel partneralimentatie er betaald moet worden, kunt u het beste gewoon de alimentatie laten berekenen: een berekening kan al vanaf € 79,=. De uitkomst van een alimentatieberekening hangt van vele omstandigheden af: wijzigingen in die omstandigheden kan ook weer reden voor een wijziging in de alimentatie zijn, zoals

  • de hoogte van het inkomen van beiden,
  • de behoefte van de minstverdienende echtgenoot,
  • het eventueel samenwonen met nieuwe partner,
  • de eventuele schulden die de alimentatieplichtige voldoet,
  • de hoogte van verschuldigde kinderalimentatie,
  • de hoogte van relevante lasten van de onderhoudsplichtige, etc.

Bij een echtscheiding is de onderhoudsverplichting of alimentatie in 90% van de gevallen een belangrijk onderwerp. Logisch ook, want om te leven heb je nu eenmaal geld nodig. Hebben beiden genoeg inkomen om rond te komen, kun je afspreken dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden. Zelfs dan is het advies veelal toch: laat de alimentatie berekenen, dan weten beiden over welke bedragen met het heeft: dat kan nog al eens tegen- of meevallen. Afstand doen van het recht op partneralimentatie is niet verstandig: niemand weet hoe een balletje rolt in het leven!

Partneralimentatie samenwoners?

De onderhoudsverplichting zoals die geldt voor ex-echtgenoten, geldt niet voor samenwoners tenzij dat is overeengekomen in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst of dat het bij het uiteengaan wordt afgesproken.

Kinderalimentatie laten berekenen

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen ongeacht of zij gehuwd zijn (geweest), samen hebben gewoond of alleen maar een relatie hebben gehad. Zij moeten dan ook tenminste € 25,= bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen, oftewel zij worden geacht kinderalimentatie te (kunnen) betalen.

Jongmeerderjarige kinderen

Bij jongmeerderjarigen speelt vaak de discussie dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. In beginsel zijn ouders onderhoudsplichtig tot hun kinderen 21 jaar worden, ook als de kinderen wel zouden kunnen werken maar dat niet doen, althans, in de ogen van de ouder die wordt aangesproken tot betaling.