Kinderalimentatie

Kinderalimentatie: een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen, zoals de wet het omschrijft. Een van de vele zaken die geregeld dienen te worden bij een echtscheiding. Scheiden is vaak een emotionele gebeurtenis en toch moet men dan zakelijk rekenen, los van alle emoties van het moment, want dat is het vaststellen van kinderalimentatie: een zakelijke en feitelijke rekensom. Lukt het de ouders niet om samen een bedrag te bepalen aan kinderalimentatie, dan zal de rechter de hoogte van de kinderalimentatie moeten bepalen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Behoefte van een kind

Op basis van het voormalige netto gezinsinkomen wordt de zgn. behoefte van een kind bepaald, ook wel het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen genoemd. Op basis van tabellen van de Nibud wordt aan de hand van het netto gezinsinkomen berekend hoeveel ouders met dat inkomen gemiddeld aan een kind per maand uitgeven, waarbij ermee rekening wordt gehouden dat een deel van de kosten kan worden voldaan uit de kindertoeslag, kindgebonden budget en dergelijke. Het bedrag dat dan wordt berekend, noemt men de behoefte van een kind.

Draagkracht van de ouders

Vervolgens wordt berekend wat de bijdrage is die de beide ouders, na het uiteengaan, ieder afzonderlijk kunnen betalen op basis van hun eigen netto inkomen, de draagkracht genoemd. Daarvoor wordt op basis van de zogenaamde draagkrachttabel becijferd bij welk netto maandinkomen welke bijdrage aan kinderalimentatie past. De draagkracht kan eventeel ook nog worden beinvloed doordat een ouder bepaalde extra uitgaven heeft voor bijvoorbeeld schulden, hoge woonlasten etcetera. Dan kan er een correctie plaatsvinden op de berekende draagkracht. Het kan zo zijn dat de draagkracht (veel) lager is dan de behoefte van het kind: de laagste van beide bedragen bepaalt dan in beginsel de maximale hoogte van de kinderalimentatie.

Berekening kinderalimentatie

Met de berekening van de feitelijke kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met de ontvangen kindertoeslag en kindgebonden budget. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat ontvangen kindgebonden budget bij het besteedbare inkomen van de verzorgende ouder moet worden opgeteld. Het verhoogt daarmee de draagkracht van de verzorgende ouder. Van de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder wordt de zogenaamde zorgkorting afgetrokken: als er omgang is mag de onderhoudsplichtige 15% tot 35%, afhankelijk van de omvang van de omgangsregeling, van de alimentatiebijdrage aftrekken. Wat ook de draagkracht is, een ouder wordt geacht minimaal € 25,= te kunnen betalen.

Wijziging kinderalimentatie

Als er kinderalimentatie is vastgesteld of afgesproken, kan er op enig moment reden zijn om het bedrag te wijzigen.

Voor de onderhoudsgerechtigde of onderhoudsplichtige kunnen onder andere de volgende argumenten redenen zijn om een wijziging te vragen:

  • inkomensverlies of stijging onderhoudsgerechtigde
  • inkomensstijging of stijging onderhoudplichtige
  • stijging draagkracht doordat schulden zijn afgelost
  • daling draagkracht door uitkoop onderhoudsgerechtigde uit woning
  • geboorte kind: de onderhoudsplichtige ouder moet zijn draagkracht verdelen over meerdere kinderen,
  • per 1 januari 2015 is aftrek kinderalimentatie vervallen met als resultaat een lagere draagkracht,
  • de onderhoudsgerechtigde ontvangt kindgebonden budget waardoor de draagkracht van diegene toeneemt
  • wijziging omgansregeling en daardoor het recht op een hogere zorgkorting ontstaat,

Juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over kinderalimentatie? Vraag het aan via het contactformulier of bel ons gewoon! Wij kunnen u helpen om te beoordelen of een bijdrage juist is berekend, een herberekening voor u maken of een wijziging via de rechter vragen.