Eigen bijdrage toevoeging

Als iemand een jaarinkomen heeft dat valt onder de hieronder in tabel genoemde bedragen, kan een beroep op gefinancierde rechtsbijstand worden gedaan. De rechtzoekende dient dan een eigen bijdrage te betalen aan de advocaat die de rechtsbijstand verlenen gaat. Voor zaken die betrekking hebben op echtscheidingen, alimentatie, omgang, gezag en ander familierechtelijke zaken geldt een hoger laagste eigen bijdrage.

Alleenstaand Normen 2015 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200 € 196 t/m € 25.400
€ 18.201 – € 18.900 € 360 € 25.401 – € 26.300
€ 18.901 – € 19.900 € 514 € 26.301 – € 27.600
€ 19.901 – € 21.800 € 669 € 27.601 – € 30.800
€ 21.801 – € 25.800 € 823 € 30.801 – € 36.400
Boven de € 25.800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.400

Eigen bijdrage voor het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2015 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200 € 340 t/m € 25.400
€ 18.201 – € 18.900 € 412 € 25.401 – € 26.300
€ 18.901 – € 19.900 € 566 € 26.301 – € 27.600
€ 19.901 – € 21.800 € 720 € 27.601 – € 30.800
€ 21.801 – € 25.800 € 849 € 30.801 – € 36.400
Boven de € 25.800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.400