Nieuws

Rechtspraak bijstandsverhaal

Recent heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat het bestaan van een verhaalsrecht van de gemeente jegens een onderhoudsplichtige ouder alleen kan worden aangenomen als de gemeente kosten van bijstand (mede) ten behoeve van de minderjarige maakt. Met ingang van 1 januari 2015 is dit niet langer het geval omdat de Participatiewet alleen de bijstandsnorm voor een alleenstaande en de norm voor een echtpaar kent. Of er tot het gezin van de bijstandsgerechtigde minderjarigen kinderen behoren is voor de hoogte van de uitkering niet meer relevant. De rechtbank meent dat sprake is van een zodanige systeemwijziging als gevolg van de wetswijzigingen van 1 januari 2015 dat niet langer gesproken kan worden van een situatie waarin de gemeente kosten voor bijstand mede ten behoeve van de minderjarige maakt. Gelet hierop komt aan de gemeente sinds 1 januari 2015 niet meer de bevoegdheid toe tot verhaal jegens een onderhoudsplichtige ouder voor de kosten van de minderjarige.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.