Nieuws

Rechtspraak bijstandsverhaal Recent heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat het bestaan van een verhaalsrecht van de gemeente jegens een onderhoudsplichtige ouder alleen kan worden aangenomen als de gemeente kosten van bijstand (mede) ten behoeve van de minderjarige maakt. Met ingang van 1 januari 2015 is dit niet langer het geval omdat de Participatiewet alleen de bijstandsnorm voor een alleenstaande en de norm voor een echtpaar kent. Of er tot het gezin van de bijstandsgerechtigde minde...
Read More

hoge raad kindgebondenbudget

De wetswijziging van de overheid omtrent het effect van het kindgebonden budget op de alimentatie van 1 januari 2015 heeft nogal wat teweeg gebracht. Er ontstond al snel een discussie over de toepassing van de nieuwe regels. Het ging zover dat zelfs rechters verschillend oordeelden over de kwestie. Nu heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt en een besluit genomen. Het kindgebonden budget mag niet meer afgetrokken worden van de behoefte van de kinderen, maar moet in zijn geheel meegenomen worden i...
Read More